სემინარები

გვეშველება რამე?

ცნობილი მოსაზრების თანახმად, თუ გსურს ქვეყნის განვითარება, ის უნდა გაიზარდოს ეკონომიკურად. რა არის საჭირო ამისათვის? ...

რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს?

არსებობს 40-მდე მიზეზი, თუ რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები თავიანთ მოვალეობებს, ეს მიზეზები კი 3 ძირითად კატეგორიაში ერთიანდე...