თანამშრომელთა მოტივაციის მნიშვნელოვანი ფაქტორი

თანამშრომლები კომპანიის უმნიშვნელოვანესი რესურსია, მათი მოტივაციის ამაღლებისთვის კი სხვადასხვა ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ.

დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფისა და რადიო ,,კომერსანტის" ერთობლივი პროექტი ექსკლუზიურად მოტივაციის კლუბის წევრებისთვის.