სემინარები

გვეშველება რამე?

M Club

ცნობილი მოსაზრების თანახმად, თუ გსურს ქვეყნის განვითარება, ის უნდა გაიზარდოს ეკონომიკურად. რა არის საჭირო ამისათვის? ...

გუნდში მუშაობის წესები

M Club

რა გვჭირდება იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ გუნდი?  დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფისა და რადიო ,,კომერსანტის...