სემინარები

ვინ არის პროფესიონალი?

ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირად აღიქვამს სიტყვა - პროფესიონალს. ზოგისთვის ეს არის პიროვნება, რომელიც კარგად ასრულებს დაკისრებულ...

არსებობს თუ არა იღბალი?

ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ იღბალი აუცილებელია წარმატების მისაღწევად და ამიტომ მთელი ცხოვრება ელო...

წარმატების მიზიდულობის კანონი

ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა არ არის პოზიტიური, რაც მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია წარმატების მიღწევისათვის. რატომ არის ე...