შეცდომა, რომელსაც ხშირად უშვებენ მენეჯერები

არსებობს შეცდომა, რომელსაც ხშირად უშვებენ მენეჯერები კომპანიის მართვისას...