როგორ განვსაზღვროთ კონკურენტების ქცევა?

რა უნდა ვიცოდეთ კონკურენტების შესახებ და რა მიმართულებით უნდა გავაკეთოთ მათი კვლევა იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ მათი სამომავლო ქმედებები?