რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები დაკისრებულ მოვალეობებს?

ნებისმიერი ხელმძღვანელი დაინტერესებული უნდა იყოს,  რომ იმ თანამშრომლებმა, რომლებიც ვერ დებენ მაღალ შედეგებს, შეძლონ აღებული პასუხისმგებლობების შესრულება. რა არის ამისთვის საჭირო?