სემინარები

რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს?

არსებობს 40-მდე მიზეზი, თუ რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები თავიანთ მოვალეობებს, ეს მიზეზები კი 3 ძირითად კატეგორიაში ერთიანდე...

რა განასხვავებთ ადამიანებს?

რეალურად, ადამიანები იყოფიან ორ დიდ ჯგუფად, რომლებსაც სხვადასხვა ფაქტორები განასხვავებთ. აუდიოში მოცემულია რჩევები, თუ რა უნდა...

რა ხდება, როცა 30 წლის ხართ?

აუდიოში მოცემულია რჩევები, თუ რა უნდა გქონდეთ განსაზღვრული ცხოვრებაში ამ ასაკისთვის და როგორ უნდა მოიქცეთ კარიერული თვალსაზრისი...