როგორ შევქმნათ ხარისხიანი პროდუქცია?

რა განასხვავებთ წარმატებულ და წარუმატებელ კომპანიებს ერთმანეთისგან და რა გვჭირდება იმისათვის, რომ შევქმნათ წარმატებული კომპანია გრძელვადიან პერსპექტივაში?