როგორ გავზარდოთ ლოიალური კლიენტების რიცხვი?

ნებისმიერი კომპანიისთვის აუცილებელია, დღითიდღე იზრდებოდეს მათი ლოიალური კლიენტების რიცხვი. ჩნდება კითხვა, როგორ გავზარდოთ ლოიალური კლიენტების რიცხვი და როგორ შევინარჩუნოთ ამ მხრივ კონკურენტული უპირატესობა?