სემინარები

გვეშველება რამე?

ცნობილი მოსაზრების თანახმად, თუ გსურს ქვეყნის განვითარება, ის უნდა გაიზარდოს ეკონომიკურად. რა არის საჭირო ამისათვის? ...