სემინარები

გამორჩეული ლიდერების საერთო თვისება - მომავლის ხედვა

M Club

ადამიანების უმეტესობა არ ფიქრობს მომავალზე და ცხოვრობს მხოლოდ წარსულით ან აწმყოს წუთიერი მომენტებით. სწორედ ესაა მთავარი განსხვ...

თქვენ იყავით წარმატებული!

M Club

ბევრი ოცნებობს წარმატებაზე, მაღალ შემოსავლებზე. არიან ადამიანები, რომლებიც ისახავენ მიზნებს და შემდეგ ბევრ მუშაობენ, მაგრამ არი...