დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფის სერვისები

DK Real Estate

DK Real Estate ჩვენი საკონსულტაციო ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენ ვემსახურებით მშენებარე და ახალი დასრ...