დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფის სერვისები

დროის მართვა

დრო თანამედროვე ბიზნესში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული რესურსია, მისი სწორი გამოყენება მნიშვნელოვა...

ფინანსური აუდიტი

ბიზნესში წარმატების მისაღწევად აუცილებელია მისი პერიოდული აუდირება სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ქა...

მენეჯმენტის აუდიტი

როგორც წესი კომპანიების უმეტესობა მხოლოდ განვითარების მრავალი ეტაპის გავლის შემდეგ აღწევს წარმატებებ...