20 თვისება, რომელსაც ფლობს ლიდერთა უმრავლესობა


1.არსებობს ექვსი შიში, რომელიც ბოჭავს ადამიანის ძალებს - სიღარიბის შიში, სიკვდილის შიში, ავადმყოფობის შიში, სიბერის შიში, კრიტიკის შიში, რომელთა დაძლევის უნარი აქვთ ლიდერებს;

2.საკუთარი ინტერესების მიმდევრების კეთილდღეობაზე დაქვემდებარება. სიხარბისა და ანგარების სრული დაძლევა;

3.მიზანსწრაფვა, რომელიც დროის მოთხოვნებთანაა თანხვედრილი;

4.საკუთარი თავის რწმენა;

5.ყველა პირადი მიღწევის საფუძვლის კარგად გააზრება;

6.გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი და მტკიცედ მათი მოხმობა;

7.წარმოსახვა, რომელიც დროის მოთხოვნების წინასწარი განჭვრეტის და გეგმების შედგენის საშუალებას იძლევა;

8.ინიციატივა ძალიან მაღალი ხარისხით;

9.ენთუზიაზმი და სხვებისთვის მისი გადაცემის უნარი;

10.თვითკონტროლი მაღალი ხარისხით - ვერ იქნება ლიდერი ის ადამიანი, რომელიც ვერ აკონტროლებს საკუთარ ემოციებსა და ფიქრებს. ლიდერს უნდა შეეძლოს თავი შეიკავოს ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაშიც კი;

11.შესაძლებლობების მაქსიმუმის გამოვლენა; 

12.მშვიდი, მიმზიდველი ხასიათი;

13.ზუსტი აზროვნების უნარი;

14.სხვებთან თანამშრომლობის უნარი;

15.აზრების და ძალისხმევის მოკრების ჟინი ამოცანის შესასრულებლად;

16.შეცდომების და წარუმატებლობებისგან სარგებლობის მიღების უნარი;

17.შემწყნარებლობა;

18.თავშეკავება და ზომიერება;

19.შეგნებული პატიოსნება მიზანსა და საქციელში;

20.სხვა ადამიანებთან ურთიერთდამოკიდებულების ოქროს წესის (,,რასაც დასთეს, იმას მოიმკი!“) მკაცრი დევნა.


ნაპოლეონ ჰილის ,,წარმატების კანონის“ მიხედვით

| გააზიარე
მოგწონთ?