შექმენით ლოიალური კლიენტები


მსოფლიო ბიზნესის პრაქტიკაში საკმაოდ იშვიათია ისეთი შემთხვევები, როდესაც კომპანია იმარჯვებს კონკურენტულ ბაზარზე და ამას აღწევს ლოიალური კლიენტების შექმნის გარეშე. ნებისმიერი მენეჯერი დამეთანხმება, რომ კარგია როდესაც შენთან მოდის კლიენტი და ყიდულობს რაიმეს, მაგრამ ყველაზე კარგი არის მაშინ როდესაც ეს პროცესი მუდმივ ხასიათს იღებს.

ბიზნესის, როგორც პრაქტიკაში, ისე თეორიაში არსებობს განსაზღვრება, მუდმივი კლიენტი და ლოიალური კლიენტი. სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი მათ შორის განსხვავებას ვერ ხედავს. თუმცა განსხვავება მნიშვნელოვანია, მუდმივი კლიენტი ეს არის ისეთი მომხმარებელი, რომელიც უბრალოდ ხშირად ყიდულობს თქვენს პროდუქციას, მაგრამ კონკურენტის აქტივობის შემდეგად შეიძლება მარტივად გადაერთოს სხვის პროდუქტზე. ლოიალური კი ისეთი კლიენტია, რომელიც კონკურენტის აქტივობის მიუხედავად არ გადავა მასთან.

ყველა ბიზნესის მიზანი უნდა იყოს შექმნას, რაც შეიძლება მეტი ლოიალური კლიენტი. ამით ბიზნესი იქმნის მუდმივ შემოსავალს. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? ამისათვის რამდენიმე მნიშვნელოვანია რჩევა არსებობს:

ფოკუსირება კლიენტებზე. ის კომპანიები აღწევენ წარმატებას, რომლებიც ფოკუსირებულია კლიენტებზე, ანუ მათი პროდუქტები თუ მომსახურეობა არის სწორედ ის, რაც უნდა მომხმარებლებს და ზუსტად მათთვის მისაღებ ფასად. რა თქმა უნდა იშვიათობაა, რომ დაბალი ხარისხის მქონე პროდუქციას ჰყავდეს ლოიალური კლიენტები, მაგრამ გამონაკლისებიც არსებობს.

კლიენტების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება. წარმატებულ კომპანიებში დანერგილია მიდგომა - კლიენტებს უნდა მოეპყრათ განსაკუთრებით, იმის მიუხედავად თქვენი საბოლოო პროდუქტი მატერიალური თუ არამატერიალურია, კლიენტებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მოპყრობა. თქვენი კომპანიის თანამშრომლები უნდა ემსახურებოდნენ კლიენტებს იმაზე უკეთესად, ვიდრე ამას მოელიან მომხმარებლები. კლიენტებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით არსებობს ორი წესი. წესი N1- კლიენტი ყოველთვის მართალია და წესი N2 - თუ კლიენტი არ არის მართალი მაშინ გაიხსენე - წესი N1. ამასთან გახსოვდეთ, რომ თანამედროვე ბიზნესში მომხმარებლებს იზიდავს პერსონიფიცირებული მომსახურეობა, რაც ნიშნავს თითოეული კლიენტის მომსახურეობას ინდივიდუალური პირობების მიხედვით.

შეცდომების გამოყენება კლიენტების ლოიალურობის გასაზრდელად. კლიენტების ლოიალურობა შეიძლება გავზარდოთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვუშვებთ შეცდომებს, ალბათ პარადოქსია თუმცა ეს წესი მუშაობს, ამის განხორციელება კი შესაძლებელია სხვადასხვა ხრიკების საშუალებით (გააჩნია ბიზნესს). როგორც პერსონალურ ცხოვრებაში, ისე ბიზნესში ადამიანმა უნდა იცოდეს შეცდომების აღიარება და რა თქმა უნდა ამ შეცდომების გამოსწორება. სწორედ ამიტომ, გაუკეთეთ თქვენზე განაწყენებულ კლიენტებს საჩუქრები, თუნდაც ის არ იყოს ძვირადღირებული, ბოდიშის ნიშნად გაცემული საჩუქარი ორმაგად ეფექტურია კლიენტების ლოიალურობის გასაზრდელად.

გახსოვდეთ, რომ კლიენტების შენარჩუნება უფრო მარტივი და იაფია, ვიდრე ახალი კლიენტების შექმნა, გაუფრთხილდით თქვენს კლიენტებს, გაუფრთხილდით განსაკუთრებით განაწყენებულ კლიენტებს. სტატისტიკურად განაწყენებული კლიენტი თქვენი კომპანიის შესახებ 8 ჯერ მეტ ადამიანის უყვება ვიდრე თქვენი პროდუქტით კმაყოფილი მომხმარებელი.

| გააზიარე
მოგწონთ?