ლიდერის 5 ძირითადი ფუნქცია


ხშირად ლიდერები უშვებენ ერთი და იგივე შეცდომას. ისინი ასრულებენ იმ ფუნქციებს, რომლებიც რეალურად მათი თანამშრომლების გასაკათებელია. 

| გააზიარე
მოგწონთ?