რატომ ვერ ასრულებენ თანამშრომლები მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს?