დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფის სერვისები

ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია ბიზნესის ფუნქციონირებაში, რომლის ძირითადი მიმართულებებია ტრა...

დამსაქმებლის იმიჯი

კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია გარკვეული ცნობადობის მოპოვება ბაზარზე პოზიტიური კუთხით, რაც ხელ...

ლიდერობა

თანამედროვე მენეჯერებმა იციან, რომ ბიზნესში გუნდის წევრების პროფესიონალიზმზე

შრომის უსაფრთხოება

ნებისმიერი კომპანიის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომელთა მაქსიმალური მობილიზება და ჩართულობა...

ფრანჩაიზინგი

კომპანიები ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ეტაპზე დგანან და მათ წინაშე...