კომპანიის მენეჯმენტი

კომპანიის მენეჯმენტის აპლიკაციის საშუალებით, თქვენ შეძლებთ მართოთ კომპანიაში მიმდინარე პროცესები, გადაანაწილოთ შესასრულებელი საქმე და ფუნქციები შესაბამის დეპარტამენტებზე და თანამშრომლებზე და მუდმივად აკონტროლოთ შესრულებული საქმის ხარისხი.